Kierowco, zyskaj czas na odpowiedź

predkosc

Nieprzystosowanie prędkości do warunków na drodze jest jednym z głównych czynników wpływających na powstawanie wypadków i kolizji. Każde naruszenie przepisów ruchu drogowego zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu.

Zasady dostosowania prędkości

Kiedy zasiadamy za kółkiem, musimy pamiętać, że odpowiednia prędkość jest kluczowa. Obejmuje to uwzględnienie takich elementów jak natężenie ruchu, ograniczenia prędkości, warunki pogodowe i stan jezdni. Nieodpowiedzialne zachowania na drodze często prowadzą do tragicznych wypadków, których można by uniknąć, gdyby kierowcy byli bardziej świadomi. Im szybciej jedziemy, tym dłuższa jest droga hamowania. Na przykład, jadąc z prędkością 30 km/h, droga hamowania na suchej nawierzchni wynosi około 13 metrów. Zwiększenie prędkości do 100 km/h wydłuża ją do 76 metrów.

Statystyki i ryzyko

Z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że ryzyko śmierci pieszego potrąconego przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h jest aż dziewięć razy większe niż przy prędkości 30 km/h.

Ostateczna myśl

Kierowco, zdejmij nogę z gazu i daj sobie więcej czasu na reakcję. Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.

Źródło: 
https://kielce.policja.gov.pl/
×