Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
Źródło: google.com/maps

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Kategoria:
Ulica: 
Adres:  Wróbla 17, 25-661 Kielce
Telefon:  413657114
Godziny otwarcia: 
poniedziałek08:00-18:00
wtorek08:00-15:00
środa08:00-15:00
czwartek08:00-15:00
piątek08:00-15:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
Strona WWW
2.4
81 opinii

Jakie sprawy załatwisz w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach:

 • Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika
 • Wybór /zmiana formy opodatkowania
 • Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług VAT
 • Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP
 • Pełnomocnictwa
 • Nabycie spadku
 • Zgłoszenie nabycia darowizny
 • Zgłoszenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia
 • Zakup samochodu oraz innych rzeczy lub praw majątkowych
 • Zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Ustalenie zobowiązania podatkowego - karta podatkowa
 • Zmiany w karcie podatkowej
 • Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej
 • Opodatkowanie osób duchownych
 • Rozliczenie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
 • Opodatkowanie przychodów z najmu lokalu mieszkalnego (zwykłego) w formie ryczałtu
 • Przychody z najmu lokalu mieszkalnego (okazjonalnego) w formie ryczałtu
 • Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 • Zakończenie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej
 • Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w związku z zakupem pierwszego własnego mieszkania
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis
 • Wypis z Rejestru zastawów skarbowych
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Zarzuty na postępowanie egzekucyjne
 • Skarga na postępowanie egzekucyjne
 • Wniosek o zwolnienie spod egzekucji
 • Uzyskanie kserokopii dokumentu złożonego przez podatnika lub wydanego przez organ podatkowy
 • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
 • Wnioskowanie o zwrot nadpłaty

Mapka

×