Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Źródło: radiokielce.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kategoria:
Adres:  aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Telefon:  413421800
Godziny otwarcia: 
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
Strona WWW
3.3
82 opinii

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim załatwisz między innymi:

 • Pobyt czasowy
 • Pobyt stały
 • Rezydent długoterminowy UE
 • Wymiana lub wydanie karty pobytu
 • Pouczenia
 • Przedłużenie wizy krajowej
 • Przedłużenie wizy Schengen
 • Nadanie obywatelstwa polskiego
 • Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 • Uznanie za obywatela polskiego
 • Uznanie za repatrianta
 • Paszporty
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszeń robót
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 • Obsługa Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych - Książeczki mieszkaniowe
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
 • Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • Nabór do korpusu służby cywilnej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Wojewódzkie Komisje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych

Mapka

×